Planując założenie działalności gospodarczej po niemieckiej stronie Odry trzeba liczyć się również z obowiązkami, jakie w związku z tym zaciągamy np. względem tamtejszego urzędu skarbowego. Bez rejestracji do VAT nie można u naszych zachodnich sąsiadów prowadzić opodatkowanej działalności gospodarczej. Dość istotnym punktem na liście tych obowiązków jest również uzyskanie niemieckiego numeru VAT-UE, czyli numeru niezbędnego do prowadzenia wewnątrzwspólnotowej wymiany handlowej z kontrahentami z innych krajów Unii Europejskiej.

SKŁADANIE DEKLARACJI VAT W NIEMCZECH

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że w po niemieckiej stronie Odry podatek VAT rozlicza się rocznie, a nie jak ma to miejsce w Polsce miesięcznie lub kwartalnie. Oprócz tego, że składanie deklaracji VAT w Niemczech ma miejsce raz w roku obowiązuje nas, jako przedsiębiorców składanie także tzw. wstępnych deklaracji podatkowych. U naszych zachodnich sąsiadów wszystkie deklaracje podatkowe składane są drogą elektroniczną.
W uzasadnionych przypadkach urząd skarbowy na specjalny wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy może zwolnić go z obowiązku składania deklaracji tą droga.

Kwartał jest w Niemczech podstawowym okresem rozliczeniowym. Jeżeli w poprzednim roku kwota należnego podatku przekroczyła 7,5 tys. euro, wtedy miesiąc staje się okresem rozliczeniowym. Urząd skarbowy może zwolnić nas z konieczności składania wstępnych deklaracji podatkowych, a tym samym z konieczności uiszczania zaliczek, w sytuacji,
gdy kwota podatku w roku ubiegłym była niższa niż 1 tys. euro. Warto również wspomnieć, że jeśli nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wyniosła w poprzednim roku więcej niż 7,5 tys. euro mamy, jako przedsiębiorcy, prawo zrezygnować z konieczności składania wstępnych deklaracji VAT w Niemczech w systemie kwartalnym, a zacząć rozliczać
się z fiskusem co miesiąc.

Nowi przedsiębiorcy w Niemczech są zobowiązani do składania comiesięcznych deklaracji wstępnych nie tylko w pierwszym roku swojej działalności, ale także w następnym.
W tym wypadku nie znajdują zastosowania przepisy o możliwości składania deklaracji kwartalnych. Wstępne deklaracje należy złożyć do 10 dnia następnego miesiąca.
Do tego dnia należy również wpłacić zaliczkę. 

ROCZNE DEKLARACJE PODATKOWE W NIEMCZECH

Mimo tego, że jako przedsiębiorcy mamy obowiązek składać miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT w Niemczech, musimy składać także roczne deklaracje. Nasza roczna deklaracja to suma wszystkich złożonych w danym roku wstępnych deklaracji podatkowych. Jako ostatni dzień składania deklaracji rocznej nasi zachodni sąsiedzi wyznaczyli
datę 31 maja następnego roku. Warto dodać, że jeśli korzystamy z usług doradcy podatkowego, to wówczas czas na złożenie deklaracji mamy nie do 31 maja a do 31 grudnia, co w praktyce oznacza, że np. rok 2019 możemy rozliczyć do 31 grudnia 2020 roku. Zatem warto zadbać o to, by nasza firma była rozliczana przez certyfikowanego doradcę podatkowego.

Jeżeli nadal mamy jakiekolwiek wątpliwości związane ze składaniem deklaracji VAT w Niemczech najrozsądniej jest skorzystać z usług biura doradczego. Jego pracownicy udzielą nam niezbędnych wskazówek dotyczących nie tylko podatku VAT u naszych zachodnich sąsiadów. Świadczą oni również usługi doradcze z zakresu administracji i prawa, dzięki czemu w kompleksowy sposób wspierają zgłaszające się do nich podmioty gospodarcze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *