Planując dłuższy pobyt poza granicami kraju, np. w związku z wykonywaną pracą, bądź rozważając wyjazd z ojczyzny na stałe, rozsądnie jest posiadać choćby ogólną wiedzę na temat tamtejszego wymiaru sprawiedliwości oraz przysługujących nam praw. Zapewne nikt z nas nie zakłada, a może nawet nie bierze pod uwagę, dość czarnego scenariusza, w którym my lub ktoś z naszych krewnych będzie miał bliższe spotkanie z niemieckim wymiarem sprawiedliwości. Jednak wyjeżdżając z kraju dobrze jest, oczywiście na wszelki wypadek, być zorientowanym także w tej materii. Dokładnie jak w przysłowiu – przezorny zawsze ubezpieczony.

TYMCZASOWE ARESZTOWANIE W NIEMCZECH – W JAKIM WYPADKU?

W Niemczech aresztowanie określane jako tymczasowe to jeden z kilku środków zaradczych mających zapobiec ewentualnemu popełnieniu przez osobę zatrzymaną czynu określanego jako przestępstwo. Z racji tego, że tymczasowe aresztowanie jest stosunkowo rygorystycznym środkiem, dlatego wyłącznie sędzia w nakazie aresztowania może o nim postanowić. Zatrzymania może dokonać niemiecka policja jak również prokurator,
zaś samo postanowienie w większości przypadków wydawane jest jeszcze przed ujęciem. Zgodnie z niemieckim prawem podstawa do zatrzymania pojawia się wtedy, gdy:

  1. zachowanie sprawcy każe przypuszczać, że jeśli nie zostanie on tymczasowo aresztowany może dopuścić się niszczenia bądź fałszowania dowodów,
    będzie próbował wpływać na świadków, współsprawców lub powołanych biegłych, bądź dopuści się  innych czynów, w konsekwencji których dotarcie do prawdy zostanie w znaczącym stopniu utrudnione lub nawet stanie się zupełnie niemożliwe;
  2. istnieją przesłanki do tego, by przypuszczać, że w takcie prowadzenia postępowania przestępca może uciec;
  3. podejrzany ukrywa się lub zbiegł.

Zgodnie z niemieckim prawem maksymalna długość aresztowania tymczasowego to 6 miesięcy. Jednak z istotnych dla trwającego postępowania powodów Wyższy Sąd Krajowy może okres ten wydłużyć.

PRAWA OSOBY ZATRZYMANEJ

W toku postępowania osoba, która została tymczasowo aresztowana w Niemczech ma prawo do adwokata. Dla osób, które nie mówią biegle w języku niemieckim przewidziana jest możliwość korzystania z pomocy tłumacza, aby ułatwić jej w ten sposób rozmowę z adwokatem. Dopiero po zakończeniu dochodzenia adwokat osoby zatrzymanej będzie mógł zapoznać się z aktami sprawy. Jeśli nie stwarza to żadnego zagrożenia dostęp do tych dokumentów można uzyskać jeszcze przed zakończeniem dochodzenia.

Wyjeżdżając do naszych zachodnich sąsiadów, bez względu na to, czy jest to związane z pracą sezonową, czy myślimy o przeprowadzce na stałe, warto skontaktować się z biurem doradczym. Jego pracownicy udzielą nam nie tylko pomocy w kwestiach związanych z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej po niemieckiej stronie Odry. Pracujące tam osoby to specjaliści z dziedzin administracji, księgowości oraz właśnie prawa. W sytuacji, gdy my sami lub ktoś z naszych bliskich zostanie w tymczasowo aresztowany w Niemczech warto wiedzieć, że nawet jeśli pracownicy biura doradczego nie będą mogli pomóc nam bezpośrednio, to zapewne podpowiedzą, gdzie możemy ewentualną pomoc znaleźć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *