Podejmując decyzję o emigracji zarobkowej trzeba liczyć się również z tym, że pracę,
o której tak marzymy, z którą wiążemy tyle nadziei, możemy stracić. Przygotowując
się do wyjazdu za granicę bardzo rozsądnie jest taką ewentualność także wziąć pod uwagę. Absolutnie nie jest to żadne czarnowidztwo, czy złe nastawienie, ale raczej zdroworozsądkowe podejście do sytuacji. Zawsze to lepiej być przygotowanym
na niekorzystny obrót spraw, niż znaleźć się w ciężkim położeniu i nie wiedzieć,
jak sobie z tym poradzić, gdzie szukać pomocy.

Czy szef może nas zwolnić z dnia na dzień z pracy w Niemczech? Czy przysługuje
wtedy prawo do wykorzystania zaległego urlopu? Statystyki dość jednoznacznie pokazują,
że pracodawca jest w stanie szybciej znaleźć nowego pracownika, niż zwolniony pracownik nową pracę. Dlatego tak ważne jest, by zapoznać się ze wszystkimi ewentualnościami.

CZY SZEF MOŻE NAS ZWOLNIĆ Z DNIA NA DZIEŃ W NIEMCZECH?

Aby zwolnić kogoś w tzw. trybie natychmiastowym konieczne jest posiadanie bardzo poważnego powodu, który sprawi, że dany pracownik nie będzie mógł pracować w dotychczasowym miejscu zatrudnienia do końca okresu wypowiedzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Niemczech zwolnienie w trybie natychmiastowym
może mieć miejsce tylko w ciągu dwóch tygodni, gdy osoba, której ono dotyczy dowiedziała się o takiej decyzji pracodawcy. W innym wypadku byłoby to naruszenie prawa.

W jakich przypadkach pracodawca może zwolnić pracownika z dnia na dzień? Oto kilka możliwości:

  • samodzielne udzielenie sobie urlopu przez pracownika;
  • poważna obraza;
  • molestowanie seksualne w pracy;
  • niczym nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy;
  • sprzeniewierzenie bądź kradzież na koszt współpracowników lub samego pracodawcy;
  • przyjmowanie łapówek.

Osoba zwolniona w trybie natychmiastowym nie może wykorzystać przysługującego jej zaległego urlopu. 

CO MOŻNA WTEDY ZROBIĆ?

Pracownik, względem którego pracodawca powziął postanowienie o zwolnieniu w trybie natychmiastowym może złożyć pozew o niesprawiedliwe rozwiązanie stosunku pracy.
Na podjęcie decyzji o ewentualnym wejściu na drogę sądową pracownik ma 3 tygodnie od dnia, w którym otrzymał wypowiedzenie.

Czy szef może nas zwolnić z dnia na dzień w Niemczech? Miejscem, do którego warto się udać szukając odpowiedzi na to pytanie jest także biuro doradcze. Sporo polskich biur otwiera swoje placówki nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech. Dzięki temu ktoś, kto chce skorzystać z pomocy takiego biura nie musi obawiać się, że jego słaba znajomość języka niemieckiego utrudni mu przedstawienie swojego problemu oraz uzyskanie porady. Pracownicy biur doradczych posługują się językiem polskim.

Osoby zwolnione w trybie natychmiastowym, które chcą złożyć pozew przeciwko swojemu byłemu pracodawcy właśnie w takim biurze znajdą pomoc prawną. Pracownik biura z pewnością pomoże przygotować stosowne dokumenty lub wskaże prawnika, który specjalizuje się w niemieckim prawie pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *