Prawdopodobnie nie wszyscy wyjeżdżający do naszych zachodnich sąsiadów Polacy zdają sobie sprawę z tego, że w Niemczech obowiązuje szereg ustaw gwarantujących odszkodowanie, jeśli w związku z wykonywaną pracą pracownik poniesie jakąś szkodę
lub spotka się z niesprawiedliwością. Pomocą w takich sytuacjach zajmują się specjalne instytucje. Warto także skontaktować się z biurem doradczym, którego pracownicy pomogą podjąć stosowne kroki w sytuacji, gdy dany pracownik będzie mógł ubiegać
się o odszkodowanie.

ODSZKODOWANIE – KIEDY MOŻNA SIĘ O NIE STARAĆ?

To nie prawda, ze tylko w sytuacji, gdy pracownik ulegnie wypadkowi w związku z wykonywaną pracą przysługuje mu prawo do odszkodowania. Co równie istotne, a na pewno zaskakujące, prawo takie mają także osoby, które nie posiadają umowy o pracę, nie są zameldowane ani ubezpieczone, a nawet nie uzyskały pozwolenia na pobyt na ternie Niemiec. W jakich jeszcze sytuacjach można starać się o odszkodowanie? Oto kilka przykładów:

 • jeżeli pracownik jest zmuszany do wykonywania prac, które nie zostały ujęte
  w umowie, a na które pracownik się nie zgadza;
 • jeżeli otrzymywane wynagrodzenie jest niższe niż pensja współpracowników,
  którzy wykonują taką samą lub podobną pracę;
 • jeżeli czas pracy jest lub był dużo dłuższy niż zostało to ustalone;
 • jeżeli pracownik uległ wypadkowi w trakcie drogi do pracy lub w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 • jeżeli pracodawca nie wypłaca na czas wynagrodzenia, jest ono niższe niż to zostało ustalone lub nie jest wypłacane na czas;
 • jeżeli w związku z wykonywaną pracą pracownik zachorował fizycznie bądź psychicznie;
 • jeżeli pracownikowi zostały odebrane dokumenty, np. paszport, pozwolenie na pobyt, dowód osobisty.

GDZIE UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE W NIEMCZECH?

Poradnie świadczące usługi w związku z ubieganiem się o odszkodowanie w Niemczech niejednokrotnie pośredniczą pomiędzy pracodawcą a pracownikiem i pomagają w ten sposób, np. odzyskać zaległe wynagrodzenie. Poszkodowany pracownik ma również możliwość wniesienie sprawy do sądu. Na drodze sądowej można starać się chociażby o zwrot kosztów leczenia, leków, ekspertyz, czy atestów.

Zgodnie z niemiecką ustawą o odszkodowaniu dla ofiar przestępstwa bądź ustawowego ubezpieczenia od wypadku można otrzymać odszkodowanie w postaci zwrotu poniesionych kosztów, renty lub jednorazowej płatności.

Polskie biura doradcze mają swoje placówki zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie Odry. To znaczne ułatwienie dla tych naszych rodaków, którzy nie znają zbyt dobrze języka niemieckiego, a potrzebują np. porady prawnej. Pracujący w biurach doradczych specjaliści doskonale orientują się także w kwestii tego, gdzie ubiegać się o odszkodowanie
w Niemczech
. Jeśli tylko zachodzi podejrzenie, że zostały złamane np. prawa pracownicze warto skontaktować się z biurem doradczym, by rozwiać wszelkie wątpliwości
i w razie konieczności podjąć odpowiednie kroki zmierzające do wypłaty odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *