UMOWA O PRACĘ W NIEMCZECH – WZORY

Kryzys spowodowany koronawirusem, który do niedawna spowijał gęstym mrokiem
nie tylko Europę, ale także pozostałe kontynenty, zwłaszcza Amerykę, powoli zaczyna
być przełamywany. Z dnia na dzień kolejne państwa znoszą lub łagodzą wprowadzone wcześniej ograniczenia, by pobudzić do życia zamrożoną gospodarkę. Takie działania podejmowane są zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, a to z kolei wiąże się z koniecznością ponownego zatrudnienia pracowników, ponieważ wiele przedsiębiorstw zwolniło ludzi ratując się w ten sposób przed bankructwem. Znaczna część naszych rodaków wróciła
do ojczyzny licząc, że w ten sposób unikną zachorowania na COVID-19.
Teraz ci sami ludzie, którzy niejednokrotnie mają problem ze znalezieniem pracy w ojczyźnie rozważają możliwość ponownego wyjazdu i powrotu do wcześniejszego zagranicznego pracodawcy. Czy im się to uda? Ilu Polaków opuści ojczyznę, gdy tylko ustanie pandemia? Czy w dobie pandemii można znaleźć pracę poza ojczyzną? Jakich pracowników szukają niemieccy pracodawcy?

NIEMIECKI RYNEK PRACY – PRZED KIM STOI OTWOREM?

W Niemczech Polacy są cenieni jako pracownicy – zdobyliśmy sobie opinię dobrze wykwalifikowanych specjalistów starannie wykonujących powierzone nam zadania. Czy wiek ma wpływ na ocenę pracownika? Czy osoba w wieku 40 lub 50 lat ma szansę na znalezienie pracy na zachód od Odry? Pomyliłby się ten, kto stwierdziłby, że niemiecki rynek pracy potrzebuje tylko młodych pracowników. Umowę o pracę w Niemczech może dostać każdy posiadający kwalifikacje pracownik i to bez względu na wiek.

Prężnie rozwijająca się niemiecka gospodarka stale potrzebuje przysłowiowych rąk do pracy
i nadal oferuje wyższe wynagrodzenie niż to, jakie ten sam pracownik otrzymuje w Polsce. Nie można zatem dziwić się tym, którzy wyjeżdżają tam w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy.

PRACA W NIEMCZECH – UMOWA 

W prawidłowo skonstruowanej umowie o pracę w Niemczech powinny znaleźć się zapisy dotyczące nie tylko czasu trwania umowy, ale również stron umowy, okresu próbnego, zajęcia, wynagrodzenia, czasu pracy, wypowiedzenia, choroby, nadgodzin miejsca pracy, obowiązku zachowania tajemnicy, zerwania umowy, pracy dodatkowej, urlopu, zakazu konkurencji. Ci z naszych rodaków, którzy nie operują jeszcze biegle językiem niemieckim powinni przed podpisaniem umowy pokazać ją chociażby pracownikowi biura doradczego,
by mieć pewność, że zawiera ona wszelkie niezbędne postanowienia, a podpisanie takiego dokumentu nie wiąże się z żadnym ryzykiem.

Osoby, które z różnorakich przyczyn planują w najbliższym czasie podjąć pracę w Niemczech mogą skontaktować się z pracownikami polskiego biura doradczego. Biura takie znajdują
się po obu stronach Odry, a u ich pracowników można zasięgnąć porady także telefonicznie lub mailowo. Zwłaszcza osoby, które po raz pierwszy wyjeżdżają za naszą zachodnią granicę powinny wiedzieć, co dokładnie musi zawierać podpisywana przez nie umowa o pracę,
by uniknąć później nieprzyjemnych następstw wynikających chociażby z braku znajomości języka niemieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *