Czy gewerbe liczy się do emerytury?

Czy gewerbe liczy się do emerytury?

Wielu Polaków decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech pod formą tzw. gewerbe. Jest to popularna forma zarobkowania, szczególnie wśród osób pracujących w branżach takich jak budownictwo, transport czy usługi kosmetyczne. Jednakże, pojawia się pytanie, które nurtuje wielu przedsiębiorców: Czy gewerbe liczy się do emerytury?

Co to jest gewerbe?

Gewerbe to niemiecki odpowiednik polskiej działalności gospodarczej. Osoby, które zdecydują się na taką formę pracy, muszą zarejestrować swoją działalność w odpowiednim urzędzie w Niemczech i odprowadzać stosowne podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Składki emerytalne w Niemczech

W Niemczech system emerytalny opiera się na trzech filarach: obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, dobrowolne ubezpieczenia emerytalne oraz prywatne oszczędności emerytalne. Osoby prowadzące gewerbe są zobowiązane do płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, które jest jednym z elementów systemu ubezpieczeń społecznych (Sozialversicherung).

Czy gewerbe liczy się do emerytury?

Odpowiedź brzmi: tak. Prowadzenie gewerbe w Niemczech jest równoznaczne z obowiązkiem płacenia składek na niemieckie ubezpieczenie emerytalne. To oznacza, że lata pracy na gewerbe są zaliczane do stażu pracy, który decyduje o wysokości przyszłej emerytury. Warto jednak pamiętać, że wysokość emerytury będzie zależała od sumy wpłaconych składek oraz od długości okresu, przez który składki były odprowadzane.

Co z emeryturą, gdy wrócisz do Polski?

Osoby, które po latach pracy w Niemczech na gewerbe zdecydują się wrócić do Polski, nie tracą nabytych praw do niemieckiej emerytury. Dzięki umowom o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Niemcami, możliwe jest sumowanie okresów ubezpieczenia w obu krajach, co może korzystnie wpłynąć na wysokość otrzymywanej emerytury.

Podsumowanie

Prowadzenie gewerbe w Niemczech jest dobrym sposobem na zabezpieczenie swojej przyszłości emerytalnej. Regularne odprowadzanie składek emerytalnych gwarantuje, że praca ta będzie miała realny wpływ na wysokość przyszłych świadczeń. Dlatego też, decydując się na taką formę działalności, warto mieć na uwadze długoterminowe korzyści, jakie niesie za sobą system emerytalny w Niemczech.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *